filia nr 7 dla dzieci i młodzieży

BLOG O DZIAŁALNOŚCI FILII NR 7 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHACH

Wpisy

 • poniedziałek, 30 grudnia 2013
  • Jutro ostatni dzień 2013 roku!

    

   Sylwester czyli ostatnią noc w roku, tradycyjnie żegna się hucznie na balach sylwestrowych i domówkach. Potocznie mówi się, że "jaki Sylwester, taki cały rok". Z tą wyjątkową nocą związanych jest wiele zwyczajów, wierzeń i przesądów. Oto kilka z nich. 

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 grudnia 2013 14:00
 • sobota, 28 grudnia 2013
 • piątek, 27 grudnia 2013
  • Julian Tuwim

   Julian Tuwim w karykaturze Wladyslawa Daszewskiego w ''Wiadomosciach Literackich'' z 1928 roku. Od góry karykatura autorstwa Eryka Lipińskiego, poniżej Jerzego Szwajcera i Tuwim na obrazie Witkacego

   27 grudnia 1953 roku zmarł w Zakopanem Julian Tuwim. Ostatniego dnia życia na  kawiarnianej serwetce poeta zapisał swoje ostatnie zdanie: "Ze względów  oszczędnościowych polecam zgasić światłość wiekuistą..."


   60 lat po śmierci poety jego wiersze są nadal czytane i kochane. Szczególną  popularnością cieszą się utwory Tuwima dla  dzieci, głośne czytanie "Lokomotywy" stało się rytuałem akcji organizowanych  w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".


   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   piątek, 27 grudnia 2013 13:50
 • wtorek, 24 grudnia 2013
  • W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

    
    
    
   Wiersz Staroświecki

   Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
   by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania.

    Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki,
     własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

   Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki,
     a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki.

   Niech anioł podrze każdy dramat aż do rozdziału ostatniego,
     i niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego.

   Aby się wszystko uprościło - było zwyczajne - proste sobie
   - by szpak pstrokaty, zagrypiony, fikał koziołki nam na grobie.

   Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce,
     a Matka Boska - cichych, ufnych - na zawsze wzięła w swojej ręce.

   ks. Jan Twardowski
   
    
    

    

   

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 grudnia 2013 15:16
 • poniedziałek, 23 grudnia 2013
  • Wesołych Świąt

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 grudnia 2013 22:36
  • Pasterka

    
   Pasterka to bardzo uroczysta msza święta odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia. Jest to pierwsza msza święta w dzień Bożego Narodzenia. Upamiętnia modlitwę i oczekiwanie pasterzy na narodzenie Jezusa, którzy jako pierwsi złożyli mu hołd. 

   Pierwsze wzmianki o świętowaniu narodzin Chrystusa pojawiły się już w IV w. Specjalny formularz mszy świętej na Boże Narodzenie opracowano dopiero w kolejnym wieku. Wiadomo, że od VI wieku w Rzymie nakazano odprawianie w dzień Bożego Narodzenia aż trzech specjalnych mszy świętych: pasterki w nocy, mszy o świcie i mszy w dzień. 

   Pasterkę odprawiali dawniej jedynie papieże, którzy udawali się do Bazyliki S. Maria Maggiore najpierw o północy, a kolejny raz następnego dnia rano i w ciągu dnia. Trzy msze tłumaczono jako potrójne narodzenie Jezusa: zrodzenie przez Boga Ojca, narodzenie w czasie z Maryi oraz mistyczne narodzenie się Jezusa w ludzkich sercach. Trzy msze święte miały też oznaczać pokłony złożone przez aniołów, pasterzy i Trzech Mędrców.

   Dziś pasterka to tylko jedna msza o północy i najważniejszy moment świąt (choć w wielu polskich parafiach są pasterki dla dzieci i młodzieży, odprawiane nieco wcześniej, np. o 22.00). Dla wielu Wigilia Bożego Narodzenia bez pasterki jest niepełna.

   Przychodzenie na pasterkę całymi rodzinami jest jedną z najpiękniejszych tradycji świątecznych. Ta radosna i uroczysta msza, w czasie której śpiewa się kolędy, choć odprawiana w środku nocy przyciąga wiele osób, często nawet tych rzadko pojawiających się w kościele w ciągu roku.

    

   

   

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 grudnia 2013 21:25
  • W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

    

    

   Aniołowie biali

   Aniołowie, aniołowie biali,
   na coście to tak u żłobka
   czekali, po coście tak
   skrzydełkami trzepocąc
   płatki śniegu rozsypali
   czarną nocą?

    Krzysztof Kamil Baczyński

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 grudnia 2013 17:17
  • Opowieść wigilijna

     

     

   170 lat temu ukazała się Opowieść wigilijna Karola Dickensa.

   Książka zapewniła autorowi tytuł "człowieka, który wynalazł Boże Narodzenie", jak określa go brytyjska prasa.

    

   Opowieść wigilijna, opowiadanie Karola Dickensa nawiązujące do Wigilii Bożego Narodzenia. Książka ukazała się po raz pierwszy w grudniu 1843 roku, z ilustracjami Johna Leecha. Tłumaczona wielokrotnie i wydawana jako Opowieść wigilijna (częściej) lub zgodnie z oryginalnym tytułem jako Kolęda prozą.

   Opowiadanie Karola Dickensa jest moralitetem w stylu wiktoriańskim. Pokazuje głębokie doświadczenie i przemianę skąpca Ebenezera Scrooge'a, zachodzącą w czasie nocy wigilijnej. Jest on samotnikiem, nie lubiącym ludzi, a dbającym jedynie o pomnażanie swojego majątku. W noc wigilijną ukazuje mu się duch Jakuba Marleya – jego zmarłego partnera w interesach, cierpiącego pod ciężarem łańcucha win który wykuł sobie za życia. Ta wizyta ma uchronić Scrooge'a przed podobnym losem. Początkowo nieufny, Ebenezer zmienia zdanie pod wpływem wizyt kolejnych duchów: Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Obecnych Świąt i Ducha Świąt przyszłych. Pokazują one bohaterowi sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Przerażony wizją samotnej śmierci, Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi, staje się z powrotem szczodrym, serdecznym człowiekiem, jakim był za młodu, przed śmiercią siostry, jedynej jak się zdawało osoby, która kiedykolwiek się o niego troszczyła.

      

    

   Char­les Dic­kens, przy­szedł na świat do­kład­nie 7 lu­te­go 1812 r. w bry­tyj­skim Land­port. Jego oj­ciec pra­co­wał jako urzęd­nik ad­mi­ra­li­cji. Dwa­na­ście lat po na­ro­dzi­nach syna tra­fił do wię­zie­nia za nie­ure­gu­lo­wa­ne długi. Po­zba­wio­na źró­deł utrzy­ma­nia ro­dzi­na szyb­ko po­pa­dła w nędzę. Młody Dic­kens, by pomóc bli­skim, za­trud­nił się w fa­bry­ce pasty do butów, którą potem za­mie­nił na urząd są­do­wy. Jed­no­cze­śnie sam się uczył i pró­bo­wał pisać. W po­ło­wie lat 30. XIX w. za­sły­nął jako autor zbio­ru "Szki­ce Boza". Tuż potem, w 1836 r., uka­zał się pierw­szy od­ci­nek jego po­wie­ści "Klub Pic­kwic­ka". Gdy w 1837 r. pu­bli­ko­wa­no ostat­ni od­ci­nek serii, nie było wąt­pli­wo­ści, że Dic­kens na­pi­sał be­st­sel­ler. 

   Suk­ces spra­wił, że 25-let­ni wów­czas Char­les po­sta­no­wił na dobre zająć się dzia­łal­no­ścią li­te­rac­ką. W ko­lej­nych la­tach wydał słyn­ne­go "Oli­ve­ra Twi­sta" (1837-1838), a tuż potem po­wie­ści "Życie i przy­go­dy Ni­cho­la­sa Nic­kle­by" (1838-1839), "Ma­ga­zyn oso­bli­wo­ści" (1840-1841), "Bar­na­ba Rudge" (1841) i "Mar­tin Chuz­zle­wit" (1843-1844). Do swo­jej śmier­ci w 1870 r. Dic­kens wydał jesz­cze dzie­sięć po­wie­ści, wśród nich m.​in. słyn­ne­go "Da­vi­da Cop­per­fiel­da". Dziś uzna­je się go za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li po­wie­ści spo­łecz­no-oby­cza­jo­wej w XIX-wiecz­nej Wiel­kiej Bry­ta­nii.

    

     

   Dickens zaczął ją pisać "Opowieść wigilijną" we wrześniu 1943 roku, skończył w pierwszych dniach grudnia. Pisarz był wtedy w bardzo trudne sytuacji finansowej, miał długi, jego żona spodziewała się kolejnego dziecka i bardzo liczył na wpływy z nowego opowiadania. Pierwszy nakład liczył 6 tys. egzemplarzy, każdy kosztował pięć szylingów. "Opowieść wigilijna" nie przyniosła Dickensowi spodziewanych zysków, ale okazała się jego wielkim sukcesem pisarskim. Powszechnie zachwycano się tą książką, czytelnicy reagowali bardzo emocjonalnie, odnotowano nawet wypadki, gdy właściciele zakładów pracy po lekturze godzili się na dni wolne dla pracowników, przyznawali im podwyżki. "Opowieść wigilijna" doczekała się ogromnej liczby adaptacji scenicznych i około 30 ekranizacji. Do dziś dnia pozostaje najbardziej znana opowieścią nawiązująca do tradycji Bożego Narodzenia.

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 23 grudnia 2013 16:39
 • niedziela, 22 grudnia 2013
  • Wigilia i Sylwester

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 grudnia 2013 17:54
  • W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

     
    
     
   Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
    
   Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
   Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
   Dlaczego śpiewamy kolędy?
    
   Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
     Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
     Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
   Dlatego, żeby sobie przebaczać.
    
   ks. Jan Twardowski
    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 grudnia 2013 17:46
  • W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

    

    Wtedy jest Boże Narodzenie 

   Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata

   i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. 

   Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,

   jest Boże Narodzenie. 

   Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi

   w ich samotności, jest Boże Narodzenie. 

   Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są

    przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa,

    jest Boże Narodzenie. 

   Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje

   możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. 

   Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,

   Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

    

   Matka Teresa z Kalkuty

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 grudnia 2013 17:20
  • wigilia

   

   Do Wigilii Bożego Narodzenia pozostały jeszcze 2 dni.

   Dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, a zarazem kończący okres Adwentu. Najważniejszym elementem obchodów jest uroczysta wieczerza w gronie najbliższych.  Tradycyjnie rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki, symbolizującej Gwiazdę Betlejemską, która prowadziła trzech królów. Kolację rozpoczyna wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu ewangelii. Wigilii towarzyszy cała gama zwyczajów i symboli, bez których wiele osób nie wyobraża sobie świąt. Pod obrus zwykle wkłada się odrobinę siana – nawiązując do żłóbka, miejsca narodzin Chrystusa. Na stole pozostawia się również dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Zanim goście skosztują przygotowanych potraw, wszyscy składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem, symbolizującym miłość i przebaczenie. Zgodnie z tradycją na stole wigilijnym powinno znaleźć się 12 dań, a każdy z uczestników wieczerzy powinien skosztować każdego z nich, by zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Choć niewielu chrześcijan zdaje sobie z tego sprawę, w kulinarnych zwyczajach wigilijnych zachowało się wiele elementów nawiązujących od obrzędów pogańskich – zwłaszcza wykorzystanie składników typowych dla styp pogrzebowych, takich jak zboża, mak czy grzyby. Najbardziej typowe dania wigilijne to obecnie ryba (karp), barszcz z uszkami oraz pierogi z kapustą lub grzybami. W różnych częściach kraju znane są również regionalne specjały świąteczne, takie jak kutia (Podlasie) czy makówki (Śląsk). Obowiązek postu w Wigilię został zniesiony w 2003 roku, niemniej Polacy zwykle nie spożywają tego dnia mięsa w poszanowaniu dla wielowiekowej tradycji. W Polsce – jako jednym z nielicznych krajów – Wigilia jest często również dniem wręczania prezentów. Na Zachodzie Święty Mikołaj pojawia się dopiero dzień później - 25 grudnia. W wielu domach po kolacji rozbrzmiewają również kolędy. Choć 24 grudnia nie jest dniem wolnym, większość firm – zarówno handlowych, jak i usługowych – kończy pracę wcześniej.
   Dla wielu Polaków, zarówno tych bardziej, jak i mniej religijnych, Wigilia jest najbardziej rodzinnym dniem w roku.

    

     

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 grudnia 2013 16:18
  • W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

    

    

    "Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia."

   Charles Dickens - Opowieść wigilijna

    

      

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 grudnia 2013 15:55
  • piszą o nas

    

    

   W nr 51 z 18.12.2013 r. Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo, ukazała się notatka o naszym Adwentowym Czytaniu. 

   

    

    

    Bardzo nam miło:)

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 grudnia 2013 14:33
 • piątek, 20 grudnia 2013
  • Książka pod każdą choinką!

    

   Książka pod każdą choinką! 

   W Święta Bożego Narodzenia każde dziecko powinno znaleźć pod choinką książkę wraz z deklaracją rodziców lub opiekunów, że będą ją dziecku czytać. Nawet wtedy, kiedy już potrafi czytać samo!

    

   Kochani Rodzice! Pamiętajcie o tym!

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   piątek, 20 grudnia 2013 21:56
  • Historia kartek bożonarodzeniowych

    

   Historia kartek bożonarodzeniowych

   Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, William Maw Egley. W następnym roku pojawiły się w Wielkiej Brytanii kartki zrobione na prywatne zamówienie sir Henry'ego Cole'a, pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie.

   Rysownikiem był John Calcott Horsley, a nakład wyniósł 1000 sztuk. W 1875 r. kartki świąteczne pojawiły się w Ameryce, za sprawą urodzonego we Wrocławiu Louisa Pranga. Zasługą Pranga było nie tylko wprowadzenie wzorów typowo bożonarodzeniowych, ale także organizowanie konkursów na najpiękniejsze kartki świąteczne.

   Zwyczaj wysyłania życzeń świątecznych na specjalnych kartonikach stał się popularny na całym świecie dopiero w latach dwudziestych XX wieku. W Polsce kartki świąteczne pojawiły się pod koniec XIX w., najwcześniej na terenie Galicji.

   Obecnie w Polsce każdego roku wysyłamy do siebie miliony kartek, coraz większą ich część zaczynają stanowić kartki elektroniczne. Na świecie kartki świąteczne produkowane są w miliardach sztuk.

    

   Dziś w okresie panowania wszechobecnego Internetu kartki świąteczne jakby wychodzą z mody, często  bowiem przesyłamy "świąteczne maile", szybciej docierają do adresata, są tańsze, a przede wszystkim to my możemy mieć wpływ na ich wygląd.
   W okresie świąt portale internetowe prześcigają się w propozycjach dla nas. Chcą trafić w nasze gusty...  

    

    

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   piątek, 20 grudnia 2013 20:04
  • Zimowa kołysanka

    

   Może wbrew zapowiedziom meteorologów spadnie śnieg i będą białe święta?

    

    

   Może takie? 

   

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   piątek, 20 grudnia 2013 17:24
  • Wigilia u Motylków

    

    

    

   Wczoraj, jak co roku o tej porze, odbyło się świąteczne spotkanie Klubu Motyli Książkowych. Przybyli na nie nasi mali czytelnicy wraz z rodzicami i babciami.

   Gościem specjalnym był Ojciec Emil Pacławski - Franciszkanin, proboszcz  parafii pw. św. Franciszka i św. Klary w Tychach.  Przeczytał nam fantastyczne opowiadanie przygotowujące do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tematem była zwykła ludzka życzliwości uśmiech na co dzień. Dzieci miały dużo na ten temat do powiedzenia i wszystkie zgodnie stwierdzimy, że jest to rzecz bardzo ważna.

   Po złożeniu życzeń i łamaniu się opłatkiem wszyscy wspólnie degustowali smakołyki przyniesione na nasz wigilijny stół przez rodziców.

   Śpiewaliśmy też kolędy i pastorałki.  


    Mamy nadzieję, że ten wieczór pozostanie dla wszystkich niezapomnianym.

   Przypominamy o spotkaniu Klubu Motyli Książkowych przy żywej szopce u Franciszkanów - 2.01.2014 r. 

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   piątek, 20 grudnia 2013 15:08
 • wtorek, 17 grudnia 2013
  • szopka

    Rozpowszechnienie idei budowania i "odtwarzania" żłóbka betlejemskiego w kościołach parafialnych zawdzięczamy duszpasterskiej intuicji św. Franciszka (XIII w.). Św. Bonawentura (+1274) opisując na zlecenie zakonu franciszkańskiego oficjalny żywot św. Franciszka z Asyżu (tzw. "Legenda maior") podaje, że założyciel zakonu zbudował w pobliżu kościoła w Greccio w roku 1223 obszerną szopkę, w której znalazło się nawet miejsce dla osła i dla woła. Z czasem promotorami tradycji żłóbkowej stały się także inne zakony. Szopkę, poza postaciami św. Rodziny stopniowo zaczęli wypełniać pasterze, aniołowie, królowie (ewangelijni magowie), słudzy Heroda i jego dworzanie.

   Z czasem szopka coraz bardziej się aktualizuje. Świętej Rodzinie towarzyszą przy żłóbku charakterystyczni przedstawiciele danego narodu - np. mieszczanie, chłopi, rzemieślnicy, górale, aktualni przedstawiciele władzy cywilnej, wojsko, itd. W okresach szczególnie trudnych politycznie, szopki nabierają charakteru patriotycznego, czy wręcz symbolicznego. Pierwotnie szopki stawiano i budowano dla celów parafialnych. Przyjmuje się powszechnie, że szopki te zaczęły pojawiać się także w domach prywatnych dopiero od XVIII wieku pod wpływem tzw. (pseudo) reform austriackich Józefa II, który zakazał w swoim cesarstwie prezentowania bożonarodzeniowych przedstawień w budynkach kościelnych.

   Polskie szopki wywodzą się z Włoch, a przywędrowały do nas wraz z franciszkanami. Jakkolwiek zachowane dokumenty historyczne prezentują nam wygląd polskich szopek dopiero z początków XIX wieku, znane są również relacje stwierdzające, że idea szopek sięga XVII wieku. Wśród wielu tradycji polskich szopek, najbardziej znane są tzw. szopki krakowskie, cenione i znane już od XIX wieku. Od roku 1927 istnieje nawet tradycja konkursu na najpiękniejszy jej egzemplarz. Doroczna wystawa tych szopek (z przerwą w czasie okupacji niemieckiej oraz okresu stalinowskiego 1950-1954) odbywa się w pobliżu pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Krakowskim.

    

    

    Najbardziej imponujące rozmiary ma od lat szopka w Katowicach-Panewnikach, w kościele franciszkanów z prowincji panewnickiej. To największa w Europie szopka zbudowana wewnątrz świątyni. Ma 18 m wysokości i 32 m szerokości. Znajduje się w niej około 120 figurek, najstarsze z nich mają 130 lat.

   Zapraszamy do Żywej Szopki w Tychach w budowanym kościele św. Franciszka i św. Klary. W godzinach popołudniowych od 16.oo do 20.oo na zwiedzających czeka stoisko gastronomiczne oraz ognisko.  

   Szopkę można oglądać do 6 stycznia.

   2 stycznia niespodzianka!

   Przy żywej szopce spotkają się członkowie Klubu Motyli Książkowych. Mamy: Gizella Dzięgielewska, Urszula Kulak i Barbara Ptak, przeczytają książkę Moja pierwsza gwiazdka.

   Zapraszamy!

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 grudnia 2013 17:07
 • poniedziałek, 16 grudnia 2013
  • dla ciekawych

    

    

    

   20 grudnia 1963 roku zmarł GUSTAW MORCINEK, prozaik, publicysta, pisarz  i działacz społeczny związany ze Śląskiem, autor wielu książek dla dzieci  i młodzieży o tematyce górniczej, m.in.: Łysek z pokładu Idy, Zabłąkane ptaki, Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku.                         

   (ur. 25 VIII 1891) 

      50. rocznica śmierci

    

    

   "Łysek z pokładu Idy" to nowela mówiąca o przyjaźni między człowiekiem i zwierzęciem. Tytułowym bohaterem jest tu Łysek - koń ciągnący wózki z węglem w kopalni. Zwierzę, przebywające stale pod ziemią, dla którego jedynym światłem był wątły ognik lampki górniczej, narażone zostało na ślepotę.

    

    

    Może się wydawać, że książki te są już nieaktualne i przestarzałe, my zachęcamy do ich czytania. Wszystkie opowiadają o naszej małej ojczyźnie Śląsku i ludziach którzy kiedyś tu żyli.

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 grudnia 2013 21:24
  • dla ciekawych

     

   19 grudnia 1868 roku urodziła się ELEANOR PORTER, pisarka amerykańska, autorka powieści dla dziewcząt Pollyanna i Pollyanna dorasta, będącej wzorem dla wielu innych dziewczęcych postaci w literaturze dla dzieci i młodzieży. 

       145. rocznica urodzin              

                                                     

    (zm. 21 V 1920)

    

    

    

    

    Pollyanna to historia rezolutnej dziewczynki, która po śmierci ojca trafia na wychowanie do chłodnej, despotycznej ciotki, panny Polly Mimo tragedii jedenastolatka zachowuje pogodę ducha. Swojej „gry w radość” – dostrzegania we wszystkim pozytywnych aspektów – uczy dorosłych. Wkrótce bawią się z nią nawet najsmutniejsi ludzie w miasteczku.Cudowna opowieść o tym, jak wielką siłę kryje w sobie prostota

   

    

    

    

   Dalszy ciąg losów bohaterki bestsellerowego cyklu, ukazującego się dokładnie w setną rocznicę pierwszego wydania!

   Pollyanna jest już dużo starsza i powoli wkracza w dorosłość. Przeprowadzka przynosi ze sobą nowe znajomości i nowe możliwości, ale również nowe tajemnice. Czy miłosne perypetie nie złamią ducha tej uroczej bohaterki? I czy zasady „gry w radość” sprawdzą się w dorosłym życiu?

   "Zamiast bez przerwy mówić komuś o jego wadach, mówcie mu o zaletach. Spróbujcie odzwyczaić go od złych nawyków. Wskażcie mu dobre strony jego istoty, jego prawdziwe „ja”, które może zdobyć się na odwagę, może działać i zwyciężyć! […]. Ludzie promieniują tym, co wypełnia ich umysły i serca."

    

   Posiadamy te piękne książki, zapraszamy do czytania:)

    

    

   

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 grudnia 2013 20:21
  • Klub Motyli Książkowych

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 grudnia 2013 18:19
  • Adwentowe Czytanie

    

    

    

    12 grudnia, w czwartek, gościliśmy Księdza Piotra Szołtysika - proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela.

   Dzieci ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 słuchały  książki Gaby Scholz Anioł stróż od wszelkich wypadków.

    

    


    

    

    


    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   bibliotekarz7dz
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 grudnia 2013 14:48

Wyszukiwarka

Autorzy

Kanał informacyjny

godziny otwarcia
pon. 10:00-16.00 wt. 9:00-16:00 śr. 10:00-18:00 czt. 10:00-18:00 pt. 10:00-18:00
sos beszamelowyPogoda - Mapa Polski na stronę